סוגי מסלולים

best mashkanta מציגה בפניכם את מגוון המסלולים הקיימים כיום בשוק המשכנתאות בישראל.

כמו כן ניתן ורצוי לשלב בין המסלולים ע"פ הצורך בכדי לפזר סיכון,כמו שלא שמים את כל הכסף במניה אחת בכדי לפזר סיכון,אותו הדבר עם פיזור סיכון בלקיחת המשכנתא

 • מסלול בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

  הריבית במסלול זה קבועה ולא משתנה לאורך כל חיי ההלוואה אך הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן,כלומר מושפעות מהאינפלציה במדינה ומעליית המחירים מה שאומר שהקרן עלולה לטפוח עם הזמן למרות שאנו משלמים אותה בכל חודש,ההחזר החודשי עלול גם הוא לעלות בהתאם לעליית המדד אך בצורה מתונה והדרגתית,ניתן לחשב ע"פ מדד ממוצע לשנים האחרונות ובעצם מה שנשלם בנוסף לקרן במסלול זה : ריבית+הצמדה. במסלול זה אם תרצו לפרוע את ההלוואה או למחזרה באמצע התקופה תצטרכו לשלם הפרשי היוון במידה והריבית בשוק באותה התקופה נמוכה יותר כלומר תצטרכו לשלם על ההפסד שכרוך לבנק מזה שאתם פורעים/ממחזרים לפני תום התקופה (ניתן לקרוא לזה גם קנס יציאה).
 • מסלול בריבית קבועה לא צמודה

  זהו מסלול שהריבית בו אף היא קבועה לאורך כל חיי ההלוואה אך בעצם הקרן לא צמודה למדד ובגלל שהיא לא צמודה למדד המחירים לצרכן הבנקים מגלמים בתוך הריבית שניתנת במסלול זה את המדד כך שהריבית הקבועה במסלול זה בדרך כלל גבוהה באופן משמעותי ממסלולים אחרים מכיוון שהסיכון במסלול זה עבור הלקוח הוא נמוך ביותר,הריבית קבועה ולא צמודה כלל.
 • הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה

  תדירות שינוי הריבית נקבעת כל כמה זמן שנקבע עם הלקוח מתחילת ההלוואה-כל שנה,כל שנתיים,כל שנתיים וחצי,כל חמש שנים כל עשר שנים ועוד... הריבית במסלול זה נקבעת ע"פ עוגן אובייקטיבי ומרווח שהבנק קובע מתחילת ההלוואה ובמועד שינוי הריבית ניתן לפרוע ההלוואה או למחזרה ואם לא עושים זאת הריבית מתעדכנת ע"פ העוגן האובייקטיבי והמרווח שנקבע בתחילת ההלוואה,כמובן שהעוגן יכול לרדת או לעלות בנקודת השינוי בהתאם למצב הריבית בשוק באותה התקופה בה משתנה הריבית. במסלול זה הריבית לרב נמוכה ממסלול הריבית הקבועה מכיוון שהסיכון עבור הלקוח הוא יותר גבוה,בל נשכח שהלוואה זו גם צמודה למדד המחירים לצרכן וגם פה כמו בקבועה הצמודה הקרן עלולה גם היא לטפוח עם אינפלציה(עליית מחירים במשק) חשוב לציין שבהלוואות הבנקים למשכנתאות למדד המחירים לצרכן יש שער בסיס ידוע בזמן לקיחת ההלוואה שמתחתיו במהלך תקופת ההלוואה המדד לא ירד.
 • משכנתא במסלול פריים (לא צמוד)

  ריבית הפריים משתנה בהתאם לריבית בנק ישראל ביום השני האחרון בכל חודש,הנגיד מחליט האם להשאיר את ריבית בנק ישראל על קנה,להעלות אותה או להוריד אותה. ריבית הפריים של הבנקים מורכבת מריבית בנק ישראל +תוספת מרווח של 1.5%. קרן מסלול זה לא צמודה למדד המחירים לצרכן וזה יתרון משמעותי למסלול זה. עוד יתרון הוא שניתן לפרוע מסלול זה ללא קנסות ובכל עת.(מלבד עמלה תפעולית שסכומה בדרך כלל מגיע לעשרות שקלים בלבד-ע"פ תעריפון הבנק) ישנו גם חסרון למסלול זה שהוא תנודתיות בריבית ושינוי ההחזר החודשי באופן משמעותי.
 • משכנתא צמודה למט"ח (מטבע חוץ)

  זוהי משכנתא צמודה למטבע שנבחר במידה והמטבע עולה הקרן עולה ובמידה ויורד יורדת, הריבית משתנה כל שלושה או שישה חודשים ע"פ ריבית הלייבור של אותו מטבע שנקבעת בלונדון. ישנם מס' סוגי מטבע מט"ח כגון: דולר,יורו,ין יפני ועוד... בדרך כלל מסלול זה מומלץ רק למי שמרוויח את שכרו בדולר,יורו או ין מכיוון שזהו מסלול שהריבית בו לרב תנודתית . ניתן לקחת סוג מסלול זה כפיזור סיכון בשיעור קטן מההלוואה-ניתן להרוויח במסלול זה אם שער המטבע יורד אך כמובן ישנו הסיכון שיעלה.

חברים שלנו

Copyrights © 2016 By Lui.Digital