משכנתא - מונחים בסיסיים

best mashkanta שמחה להכניסכם אל עולם מושגי המשכנתא.

 • מהי משכנתא

  משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך עבור רכישת/בניית דירה, המשכנתא מאפשרת לרכוש את הדירה עכשיו ולהחזיר את ההלוואה שלקחתם על-פני תקופה ארוכה. המשכנתא ניתנת כנגד שיעבוד נכס, בדרך-כלל הדירה שרוכשים,או דירה אחרת בבעלותכם. תוכלו להסיר השעבוד על הנכס רק לאחר שההלוואה תפרע במלואה.
 • אישור עקרוני

  אישור ראשוני של הבנק שבעצם אומר שאושר לכם סכום ספציפי ללקיחת הלוואת המשכנתא ,האישור והריביות בו תקפים ל-12 יום בלבד . עדיף לקבל האישור לפני חתימת חוזה רכישת הנכס. אישור הבנק הוא אינו מסמך מחייב כך שאם השתנו הכנסותיכם או כל מסמך אחר שהצגתם לבנק,הבנק עלול לחזור בו מהצעתו ומאישורו.
 • הלוואת זכאות

  הלוואה לצרוך רכישת/בניית דירה למגורים שניתנת ע"י המדינה ע"פ קריטריונים שקבעה המדינה-במידה ורוצים לממש את הלוואת הזכאות צריך להגיש בקשה לפני לקיחת המשכנתא בבנק לתעודת זכאות ממשרד השיכון ולצרף מס' טפסים כגון:תעודת נישואין,אישור על שרות צבאי,ת.ז וספח ועוד-כל אחד ע"פ זכאותו יידרש להציג מסמכים ע"פ דרישות המדינה.(ישנן זכאויות ליחיד,לעולים חדשים,לחד הוריים,הלוואות מקום ועוד..) הלוואת הזכאות ניתנת בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן וניתן לפרוס אותה לאורך תקופה ארוכה כנגד שעבוד הנכס. סכום הלוואת הזכאות נקבע ע"י הממשלה כל אחד ע"פ זכאותו ע"פ קריטריונים מסוימים. לאחר קבלת תעודת הזכאות ניתן לקחת אותה לבנק בו הוחלט לקבל המשכנתא ולשלב אותה עם המסלולים שנבחרו אם רלוונטי עבורכם.
 • לאחר כמה זמן מרגע החתימה בבנק מקבלים המשכנתא ?

  זה יכול להמשך מס' ימים עד מס' שבועות (זה תלוי בזמינות שלכם ובזמינות של המוכרים שלכם-יש מס' משימות לבצע ולהחזיר לבנק כגון-שמאות,רישום משכון ברשם המשכונות ,חתימה מול נוטריון,רישום הערת אזהרה לטובת הבנק ולטובתכם,החתמת המוכרים או ערבויות מקבלן,ביטוח חיים בהתאם למצבכם הבריאותי וביטוח נכס ועוד טפסים נוספים בהתאם לעסקה- אותם צריך לספק לבנק כמה שיותר מהר...)

חברים שלנו

Copyrights © 2016 By Lui.Digital